strategia marketingowa - whatabout.pl

Ostatnie wpisy

Jaka jest Twoja strategia marketingowa?

Przed napisaniem strategii marketingowej musisz wiedzieć, w jaki sposób Twój produkt przynosi korzyści innym i co czyni go wyjątkowym. Co więcej, musisz przeprowadzić badania rynku, aby zrozumieć swoją konkurencję i rynek docelowy.

Następnie należy odpowiedzieć na poniższe pytania, które uwzględniają pięć elementów marketing mix’u.

Produkt: Co sprzedajesz? Jakie są fizyczne cechy produktu lub wyjątkowość usługi? Co czyni Cię innym od konkurencji i jakie to oferuje korzyści klientowi?

Cena: Ile będzie kosztowało uzyskanie Twojego produktu lub usługi? Jak to się ma do konkurencji? Jaka będzie Twoja marża zysku poprzez sprzedaż po tej cenie?

Miejsce: Gdzie będą dostępne Twoje produkty i usługi? Jeśli oferujesz sprzedaż w wielu miejscach, powinieneś obliczyć procent sprzedaży z każdego miejsca. Na przykład, jaka będzie Twoja strategia marketingu internetowego? Jaka jest Twoja strategia sprzedaży? W jaki sposób odbędzie się transakcja, jaki jest koszt uzyskania produktu lub usługi konsumentowi i jaka będzie polityka zwrotu?

Promocja: W jaki sposób poinformujesz rynek o swoim produkcie lub usługach? W jaki sposób opowiesz im o funkcjach i korzyściach jakie zapewniasz, aby zachęcić ich do sprawdzenia, co oferujesz? Jakich metod marketingowych użyjesz i jakie są przewidywane wyniki poszczególnych metod? Uwzględnij informacje o wszelkich zachętach lub kuponach, które wykorzystasz do zachęcenia do skorzystania z oferty firmy.

Ludzie: To nowo dodany element do marketingu mix. Odpowiedz sobie na pytanie, czy będziesz angażował inne osoby w pomoc w tworzeniu lub dostarczaniu produktu lub usługi? Kim są Ci ludzie (np. sprzedawcy, wirtualni asystenci) i co robią (np. rozmowy sprzedażowe, obsługa klienta)? 

Kolejnym etapem po utworzeniu strategii marketingowej, jest przygotowanie planu marketingowego. Określa on kiedy i w jaki sposób zrealizujemy cele założone w strategii.

Należy pamiętać, że zarówno strategię, jak i plan marketingowy należy aktualizować.